Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

daszynska jolantaStanowisko: profesor UŁ

JednostkaKatedra Historii Nowożytnej

Pokój: 27

Telefon: +48 42 635 61 91

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Relacje brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej z metropolią
 • Ameryka Północna okresu kolonialnego
 • Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 • Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych
 • Okres wczesno federalny w Stanach Zjednoczonych
 • Konstytucja 1787 r.
 • Federalizm a stany 1787–1850
 • Prawa stanowe
 • Operacja Łódzka 1914 r.
 • Front wschodni I wojny światowej
 • Umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie armii rosyjskiej i niemieckiej w Operacji Łódzkiej
 • Rekonstrukcja historyczna
 • Rekonstrukcja historyczna i turystyka historyczna jako nowe formy przekaz

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1976–1981 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii (temat pacy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr Zofii Libiszowskiej: Thomas Jefferson – obywatel stanu Wirginia)
 • 1992 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność – historia powszechna nowożytna; promotor – prof. dr hab. Z. Libiszowska (temat rozprawy doktorskiej: Misje Benjamina Franklina w Londynie w latach 1757–1775)
 • 2005 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność – historia Stanów Zjednoczonych Ameryki do połowy XIX wieku (temat książki habilitacyjnej: Stany wobec polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki lat 1798–1830)

Przebieg pracy zawodowej

 • 1980–1981 – pracownik Biblioteki Instytutu Historii UŁ
 • 1981–1982 – pracownik Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi
 • 1982–1985 – asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej UŁ
 • 1985–1992 – starszy asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej UŁ
 • 1992–2004 – adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej Powszechnej i Najnowszej UŁ (od 1995 zmiana nazwy Zakładu na: Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej)
 • 2004–2005 – starszy wykładowca w Zakładzie Historii Nowożytnej UŁ
 • od 2005 – profesor nadzwyczajny UŁ

Promotorstwo

 • 2 doktorów
 • 26 magistrów
 • 24 licencjuszy

 Nagrody naukowe

 • Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna II stopnia za książkę pt. Stany wobec polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki lat 1798–1830 (2006)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa II stopnia za książkę pt. Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem (2008)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna III stopnia za cykl publikacji dotyczący Operacji Łódzkiej w 1914  r. (2016)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne (2017)

Realizowane projekty, granty, stypendia

 • 1999 – Stypendium naukowe z John Fitzgerald Kennedy Center
 • 2012 – grant z Urzędu Miasta Łodzi nr 74/04/2012 na publikację pt. Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej
 • 2013 – grant z Urzędu Miasta Łodzi nr 59/04/2013 na publikację pt. Łódź w drodze do niepodległości
 • 2013 – grant Patriotyzm Jutra z Muzeum Historii Polski w Warszawie nr 956/PJ/2013 na konferencję dotyczącą powstania styczniowego w Łodzi i regionie

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • od 2003 – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Łodzi
 • od 2005 – Grupa rekonstrukcji historycznej „Żelazny Orzeł”
 • od 2006 – Forum Studiów Zaawansowanych nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego
 • od 2007 – Członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej
 • 2007–2009 – Skarbnik Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Łodzi
 • od 2008 – Przewodnicząca Rady Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
 • od 2009 – Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Łodzi
 • od 2010 – Członek Rady Naukowej „Muzealnego Rocznika Historycznego”
 • 2012–2015 – Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego II Instancji Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • od 2015 – Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej
 • od 2015 – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • od 2016 – Członek Rady Naukowej „Rocznika Kaliskiego ”

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Misje Benjamina Franklina w Londynie w latach 1757–1775, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 139.
 • Stany wobec polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki lat 1798–1830, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, ss. 332.
 • Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009 [druk 2010], ss. 528.
 • Narodziny tradycji. Symbole amerykańskiej demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 142.
 • Operacja Łódzka – zapomniany fakt I wojny światowej, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2011, ss. 163 [więcej].
 • Łódź w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2012 [druk 2013], ss. 132 [więcej].
 • Łódź w drodze do niepodległości, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2013, ss. 205 [więcej]. 
 • Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2015, ss. 118 [więcej].
 • Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2016,ss. 138 [więcej].
 • Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasów Ojców Założycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 336 [więcej].

 Artykuły 

 • Z życia Johna Marshalla – zagadki autobiografii, „Przegląd Nauk Historycznych”, 2002, R. I, nr 2, s. 95–115.
 • Południowa Karolina wobec Unii w latach 1816–1831, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, pod red. Z. Anusika, Łódź 2007, s. 483–504.
 • Kilka refleksji na temat konstytucji federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Prawo i Polityka” 2011, nr 3, 2011, s. 21–34.
 • Droga Pułaskiego do Savannah, [w:] Czas Ameryki. American Era, Księga ku czci Profesora dr. hab. Krzysztofa Michałka, pod red. H. Parafianowicz, Białystok 2011, s. 27–44.
 • Ignacy Paderewski w Waszyngtonie – starania o amerykańską pomoc w odzyskaniu niepodległości Polski, „Muzealny Rocznik Historyczny” 2011, nr 1, s. 59–81.
 • Niewolnictwo i kompromisy: od Konstytucji do Ustawy Kansas-Nebraska, 1787–1854, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, t. 2, pod red. W. Bernackiego i A. Walaszka, Kraków 2012, s. 181-194.
 • The Presidential Elections from Washington to Jefferson. How did Americans elect their first presidents?, [w:] Polish Perspectives on American History Insights, Interpretations, Revisions, ed. by H. Parafianowicz, Białystok 2013, s. 33–50.
 • Łódź i Operacja Łódzka, [w:] Operacja Łódzka. W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, Łódź 2014, s. 6-48.
 • Rekonstrukcja historyczna wydarzeń pierwszej wojny światowej. Refleksje naukowo-dydaktyczne, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2015, t. 34 (3), s. 101–116 [współautor: J. Chańko] (dostęp onlinej).
 • Samochody pancerne jako nowa broń Wielkiej Wojny. Refleksje na przykładzie frontu wschodniego 1914–1915, [w:] „Mieczem i szczytem”. Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, pod red. A. Niewińskiego, Oświęcim 2016, s. 162–176.

 

Spis publikacji