Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Karkocha MalgorzataStanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Historii Nowożytnej

Pokój: 11

Telefon: +48 42 635 61 86

Konsultacje: urlop naukowy

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia powszechna XVI–XVIII wieku
 • Francja w dobie Wielkie Rewolucji (1789–1799)
 • Dzieje kultury i sztuki XVI–XVIII wieku (ze szczególnym uwzględnieniem sztuki baroku)
 • Historia prasy polskiej doby stanisławowskiej
 • Dzieje reformacji w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem doktryn religijnych niemieckich reformatorów)
 • Epigrafika XVI–XVIII wieku
 • Historia regionalna
 • Zabytkowe dzwony sakralne na terenie diecezji kieleckiej

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1997–2002 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii sztuki (na podstawie pracy pt. Oprawa artystyczna kultu bł. Wincentego Kadłubka w opactwie cysterskim w Jędrzejowie, napisanej w Zakładzie Historii Sztuki pod kierunkiem prof. dra hab. Zbigniewa Bani)
 • 2001–2005 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii (na podstawie pracy „Sztuka potrydencka” na Śląsku. Założenia i konkret (na podstawie kościoła św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy), napisanej w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej Instytutu Historii pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Grobisa)
 • 2005–2010 – Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych UŁ
 • 9 marca 2011 r. – obrona rozprawy doktorskiej pt. Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794 (promotor: prof. zw. dra hab. Zbigniew Anusik, recenzenci: prof. UJ, dr hab. Mariusz Markiewicz, prof. AJD, dr hab. Andrzej Stroynowski)
 • 24 marca 2011 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Przebieg pracy zawodowej

 • 2005–2011 – asystent-doktorant w Zakładzie Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich UŁ
 • od 1 IV 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ

Nagrody naukowe

 • 2005 – Medal za Chlubne Studia UŁ
 • 2011 – Wyróżnienie rozprawy doktorskiej decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 • 2011 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za książkę pt. Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794
 • 2013 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za książkę pt. Parafia Rembieszyce. Studium z dziejów społeczności lokalnej

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (od 2009)

Działalność redakcyjna

 • Sekretarz Redakcji „Przeglądu Nauk Historycznych” (od 1 I 2009)
 • Sekretarz Redakcji „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica (od 1 I 2009)

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Polichno. Dzieje. Ludność. Architektura sakralna, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2006, ss. 41 (współautor: Paulewicz Marian).
 • Dłużec. Parafia św. Mikołaja, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2007, ss. 104 + ilustracje (współautor: ks. Paulewicz Marian).
 • Dzieje parafii Chęciny do 1815 r., Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2007, ss. 108 + ilustracje (współautor: ks. Zapart Wiktor).
 • Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 557 + ilustracje (więcej).
 • Parafia Rembieszyce. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 430 + ilustracje.

Artykuły

 • Proces i stracenie Ludwika XVI w świetle prasy warszawskiej z lat 1792–1793, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 85, 2010, s. 77–97.
 • Kościół a rewolucja. Polityka religijna Konstytuanty w świetle doniesień prasy warszawskiej z lat 1789–1791, [w:] Władza i państwo w epoce nowożytnej, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 277–303.
 • Sławnej pamięci senator niezrównany. Ideowe i artystyczne przesłanie kaplicy i pomnika książąt Zbaraskich w kościele dominikanów w Krakowie, [w:] Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicz, Białystok 2011, s. 99–131 [współautor: Z. Anusik].
 • Od Stanów Generalnych do insurekcji paryskiej (5.V – 5.X.1789). Początek rewolucji we Francji w oświetleniu „Gazety Warszawskiej”, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 86, 2011, s. 23–53.
 • „Gazeta Warszawska” księdza Stefana Łuskiny o podróży Stanisława Augusta Poniatowskiego do Kaniowa w 1787 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 2, s. 107–131.
 • Parafia Rembieszyce w latach 1800–1945. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, R. XII, nr 1, s. 123–180.
 • Dzwony kościelne utracone w czasie II wojny światowej z terenu diecezji kieleckiej. Przyczynek do zagadnienia, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 2, s. 93–117.
 • Zabytkowe dzwony kościelne na terenie diecezji kieleckiej. Warsztaty i twórcy, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 177–208.
 • Epigrafika w Małogoszczu XVI–XVIII w., „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 95, 2015, s. 21–49.
 • Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach, [w:] Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. E. Jedlińska, A. Pawłowska, K. Stefański, Łódź 2016, s. 213–230 [współautor: Z. Anusik].

 

Spis publikacji