KIERUNEK HISTORIA

I rok I stopnia

Wykłady do wyboru (historia sztuki, statystyka, filozofia, metodologia historii)

 

– 21.02. br /wtorek/ godz. 10.00 s. 47

II rok I stopnia

- zajęcia specjalizacyjne-proseminaryjne – 20.02.br /poniedziałek/ godz. 12.00 s. 201

I rok II stopnia

Translatoria – 22.02.br /środa/ godz. 12.00 s. 12

KIERUNEK WOJSKOZNAWSTWO

I rok I stopnia

Zajęcia modułowe – 20.02.br /poniedziałek/ godz. 11.30 s. 204

I rok II stopnia

Zajęcia modułowe - 21.02.br /wtorek/ godz. 11.30 s. 204