Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Z radością informujemy, że dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ, otrzymał Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za monografię „Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)”, opublikowaną w 2017 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „Dzieła Krajowe”.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 24 marca 2018 r. o godz. 11 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim.