Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

SZANOWANI PAŃSTWO,
 
w związku z zawiadomieniem o potwierdzonym przypadku zachorowania na COVID 19 wśród studentów II roku OKCYDENTALISTYKI, po konsultacjach z Panią Kanclerz Kamillą Szcześniak oraz telefonicznych rozmowach z Państwem, zarządzam co następuje:
  • przejście na tryb zdalny nauczania w zakresie studiów dziennych I i II stopnia w Instytutach Historii, Filozofii oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej w okresie od 08.10.2021 do 22.10.2021;
  • ponowne rozpoczęcie zajęć stacjonarnych dla studiów dziennych I i II stopnia od 25.10.2021;
  • zobowiązuję Dyrekcje wyżej wymienionych Instytutów do powiadomienia pracowników i studentów o zmianie trybu zajęć; proszę jednocześnie Dyrektorów o dopilnowanie regularności zajęć zdalnych w oznaczonym terminie.
Informuję Państwa, iż zarządziłem nadzwyczajną akcję odkażania w dniu dzisiejszym, to znaczy 07.10.2021. Odpowiedzialni za jej nadzorowanie są Panowie Janusz Frenkel oraz Amilkar Kosiński.
 
Zezwalam na przeprowadzenie innych wydarzeń w budynkach Wydziału, jeżeli nie wiążą się one z uczestnictwem w nich studentów studiów dziennych afiliowanych w wyżej wymienionych Instytutach.