Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Albinem Głowackim, prof. UŁ, autorem książki „Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)”. Książka została objęta patronatem Ośrodka Karta, Muzeum Pamięci Sybiru, Związku Sybiraków i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Spotkanie odbędzie się 21 września 2017 r. o godz. 18.00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW.

Egzamin poprawkowy z Historii Polski XIX w.

odbędzie się w dniu 18 września 2017r. (poniedziałek) od godz. 10.00, pok. 18

Prof. Jarosław Kita

INFORMACJA DLA STUDENTÓW.

Egzamin poprawkowy, ustny z Historii Powszechnej po 1945 r.

u dr Magdaleny Pogońskiej-Pol

odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017r. (środa) od godz. 12.00, pok. 36