Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Z radością informujemy o wyróżnieniach dla książek naszych pracowników. Praca prof. dr. hab. Andrzeja M. Brzezińskiego pt. „Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność” zajęła 2. miejsce w kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji” w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych. Wcześniej monografia ta  została wyróżniona w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką w roku 2017.

Natomiast książka „Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku”, której autorami są prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Nowak i dr Tomasz Pietras, otrzymała od Dyrektora Instytutu Historii PAN i Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” II nagrodę im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii za rok 2016.

Dyrekcja Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi zapraszają na wykład Profesora Neala Pease pt. „A Hundred Years of U.S.-Polish Relations”.

Wykład odbędzie się w Sali Rady Wydziału Instytutu Historii UŁ w środę 8 listopada o godz. 13. Językiem wykładu będzie język angielski. Po wykładzie zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań.

Poniżej krotka nota o Autorze:

NEAL PEASE is professor of History at the University of Wisconsin-Milwaukee, and editor-in-chief of The Polish Review.  His research and publication focus is modern Polish and Central European history.  His book, Rome’s Most Faithful Daughter: The Catholic Church and Independent Poland (Ohio University Press, 2009) won separate awards in the United States as best book of the year in the field of Polish studies, and best book of the year in the field of the history of Catholicism. A previous book, Poland, the United States, and the Stabilization of Europe, 1919-1933 (Oxford, 1986) also received an award from the Pilsudski Institute of America. He is past president of the Polish American Historical Association, and received that organization’s Haiman Medal in 2015 for sustained contribution to the study of Polish-American history.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorami książki „Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej” - prof. dr. hab. Kazimierzem Badziakiem i dr Justyną Badziak - 28 września 2017 r. o godz. 18.00 w Muzeum Miasta Łodzi. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu: Oblicza wojny pt. Wojsko w obozie i koszarach, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada w Instytucie Historii UŁ, w sali Rady Wydziału (s. 103). Szczegółowy program obrad zamieszczony jest na stronie https://obliczawojny2017.wixsite.com/lodz

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Albinem Głowackim, prof. UŁ, autorem książki „Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)”. Książka została objęta patronatem Ośrodka Karta, Muzeum Pamięci Sybiru, Związku Sybiraków i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Spotkanie odbędzie się 21 września 2017 r. o godz. 18.00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi.