Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

17-21.04.2018 r.

XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Łodzi

Serdecznie zapraszamy na XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Łodzi, który odbędzie się w dniach 17-21 kwietnia 2018 r. w Instytucie Historii UŁ.

Harmonogram Zjazdu dostępny jest na stronie Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ: http://sknh.uni.lodz.pl/ozhs/Program_26_OZHS.pdf.

Oficjalną inauguracją będzie wykład dr. hab. Przemysława Waingertnera "Triumf i klęska romantycznego realisty. Rzecz o Józefie Piłsudskim w 100-lecie niepodległości" w dniu 17 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w Pałacu Biedermanna (Franciszkańska 1/3).

Pogrzeb zmarłego 26 marca 2018 r. prof. dra hab. Stefana Banasiaka, byłego dyrektora Instytutu Historii i kierownika Katedry Historii Polski Współczesnej, odbędzie się w środę, 4 kwietnia 2018 r., na Cmentarzu w Łodzi przy ul. Ogrodowej (część ewangelicka). Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11.30 w kaplicy cmentarza.


 

Z radością informujemy, że dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ, otrzymał Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za monografię „Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)”, opublikowaną w 2017 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „Dzieła Krajowe”.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 24 marca 2018 r. o godz. 11 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Katedra Historii Średniowiecznej UŁ, przy życzliwym wsparciu Dyrekcji Instytutu Historii, ma zaszczyt zaprosić na wykład prof. dr hab. Wojciecha Iwańczaka (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) pt. „Król husyta Jerzy z Podiebradów”.

Prelekcja odbędzie się we wtorek, 27 marca 2018 r., o godz. 14.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego (ul. A. Kamińskiego 27a).

Zapraszamy!

14 marca 2018 r., o godzinie 12.00 będzie u nas gościć Agencja Wywiadu. Oficerowie wygłoszą prelekcję, w której przybliżą cele swojej pracy i metody, jakimi się posługują.

Sala nr 47, Instytut Historii UŁ (Kamińskiego 27a).