Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Wisniewski EdwardStanowisko:  profesor zwyczajny

Jednostka: Katedra Historii Nowożytnej

Pokój: 302

Telefon: + 48 42 635 61 95

Konsultacje: wtorek 11.00-12.00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Dzieje Europy Środkowo-Wschodniej
 • Dzieje państwa i ustroju
 • Unia Europejska
 • Samorząd terytorialny
 • Historia turystyki
 • Historia systemów totalitarnych
 • Stosunki międzynarodowe w XIX–XX w.
 • Historia regionalna
 • Dzieje państwa polskiego
 • Partie polityczne
 • Liberalizm

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1978 – Uniwersytet Łódzki – magister historii
 • 1984 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
 • 1992 – stopień doktora habilitowanego
 • 2002 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1978–1984 – nauczyciel historii w Zasadniczej Szkole Samochodowej w Łodzi
 • 1984–1994 – adiunkt w Katedrze Historii Europy Wschodniej UŁ
 • 1994–2002 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Europy Wschodniej UŁ
 • od 2004 – profesor zwyczajny UŁ

Stanowiska administracyjne

 • 1996–1999 – członek Komisji Statutowej UŁ
 • 1997–2003 – wiceprezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • od 1997 – pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ do spraw umowy o współpracy bezpośredniej z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem im. M.W. Łomonosowa
 • 2002–2008 – kierownik Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ

Nagrody naukowe

 • 1979 – nagroda I stopnia za pracę magisterską w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, TPPR, SZSP i Redakcję „Nowe Drogi”
 • 1986 – nagroda I stopnia za rozprawę doktorską w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, PAN, TPPR i ZSP
 • dwie nagrody I stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książki
 • nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

Działalność redakcyjna

 • 1997–2003 – Redaktor „Rocznika Łódzkiego”
 • od 2009 – członek Rady Redakcyjnej „Mazowieckich Studiów Humanistycznych”
 • od 2010 – członek Rady Naukowej „Piotrkowskich Zeszytów Historycznych”

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Partia Progresistów w czasie I wojny światowej i rewolucji lutowej (1914–1917), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, ss. 113.
 • Libieralnaja oppozicija w Rossii nakanunie pierwoj mirowoj wojny, Izdatielskij Cientr „Rossija Mołodaja”, Moskwa 1993, ss. 191; Moskwa 1994, ss. 191.
 • Centrum i regiony narodowościowe w Europie od XVIII do XX wieku, red. E. Wiśniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, ss. 245.
 • Kapitał i włast w Rossii. Politiczieskaja diejatielnost progressiwnych priedprinimatieliej w naczale XX wieka, „Staryj Sad”, Moskwa 2000, ss. 270.
 • Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka), red. E. Wiśniewski, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, ss. 264.
 • Europa Środkowo-Wschodnia w XIX i XX wieku, red. E. Wiśniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 150.
 • Kapitał i włast w Rossii. Politiczieskaja diejatielnost progressiwnych priedprinimatieliej w naczale XX wieka, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Izdatilestwo Moskowskogo Uniwersiteta, Moskwa 2006, ss. 319.
 • Liberalizm w Europie, red. E. Wiśniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 308.
 • Ku wolności… Czynniki wewnętrzne i międzynarodowe powstania niepodległych państw w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, red. E. Wiśniewski, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 341.
 • Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita i E. Wiśniewski, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2013, ss. 338.
 • „Swjaszczennoje jedinienije” w Rossii w 1914 godu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 205.
 • Kadiety i włast’ (ijul 1914–janwar’ 1915), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 178.

Artykuły

 • Liberałowie wobec dylematu: centrum i regiony w wielonarodowościowym Imperium Rosyjskim na początku XX wieku, [w:] Centrum i regiony narodowościowe w Europie od XVIII do XX wieku, Łódź 1998.
 • Russkij libieralizm w naczale XX wieka, "Bulgarian Historical Review" 1998, nr 3-4.
 • Libierały i polskij wopros, "Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta" 1999, Sierija 8, Istorija, nr 2.
 • Ruskitie libierali i Bałkanitie w naczaloto na XX wiek, "Istoriczeski Prieglied" 1999, nr 1.
 • Progriessiwnyj błok, [w:] Politiczieskije partii i obszczestwo w Rossii 1914-1917 gg., Moskwa 2000.
 • Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Rosji w koncepcjach przemysłowców na początku XX wieku, [w:] Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka), Łódź 2001.
 • Związek Zawodowy "Solidarność" w Moskwie w 1913 r., "Rocznik Łódzki" 2001, t. XLVIII.
 • Praca i rozrywka w życiu codziennym przemysłowców rosyjskich na początku XX wieku, [w:] Praca i odpoczynek w literaturach słowiańskich, pod red. E. Małek, Łódź 2004.
 • Z historii wyborów do I Dumy Państwowej w Rosji w 1906 r., [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w XIX i XX wieku, Łódź 2005.
 • Liberałowie w rewolucji rosyjskiej 1 listopada 1916 r. - 6 stycznia 1918 r., [w:] Liberalizm w Europie, Łódź 2008.