Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Leszka MiroslawStanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Katedra Historii Bizancjum

Pokój: 20

Telefon: +48 42 635 61 00

Konsultacje: urlop naukowy

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • związki bizantyńsko–bułgarskie VII–XII w.
 • dzieje państwowości bułgarskiej VII–XI w.
 • uzurpacje w okresie wczesno– i średniobizantyńskim
 • arystokracja wojskowa w II połowie V w.
 • cesarzowe w okresie wczesno– i średniobizantyńskim
 • Konstantynopol w okresie wczesno– i średnionobizantyńskim

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 30.06.1987 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – magister historii
 • 14.12.1995 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny –doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor: prof. dr hab. Waldemar Ceran
 • 19.02.2004  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii – historia średniowiecza i historia Bizancjum
 • 22.01.2016 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1987–1996 – nauczyciel w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi
 • 1996–2006 – adiunkt w Zakładzie Historii Bizancjum UŁ (od 2003 Katedra Historii Bizancjum UŁ)
 • 15.09.2006 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

Wypromowani doktorzy i magistrzy

 • 2 doktorów
 • 12 magistrów

Nagrody naukowe

 • 2000 – II stopnia Rektora UŁ za książkę pt. Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999 (Byzantina Lodziensia IV)
 • 2005 – II stopnia Rektora UŁ za książkę pt. Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego bizantyńskich źródłach pisanych (VIII–I połowa XII wieku), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003, ss. 168 (Byzantina Lodziensia VII)
 • 2013 – I stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Konstantynopol-Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011
 • 2014 – II stopnia Rektora UŁ za książkę pt. Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893–927, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 (Byzantina Lodziensia XV)
 • 2015 – II stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, WUŁ, Łódź 2014 (Byzantina Lodziensia  XVII); współautorzy A. Kompa, T. Wolińska
 • 2016 – II stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Carstwo bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866–971, WN PWN, Warszawa 2015, współautor K. Marinow

Stypendia i staże

 • 1998 – staż w Katedrze  Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie
 • 2001 – stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Uniwersytet im. Arystotelesa Tesalonice
 • 2007  – stypendium Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSW (staż w Katedrze Historii Bułgarii Uniwersytetu Sofijskiego)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (1996–2011)
 • Członek Komisji Bizantynologicznej PTH (od 2011)
 • Członek Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo–Wschodniej im. profesora Waldemara Cerana (Ceraneum) (2011)
 • Członek Komisji Bałkanistyki przy oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (od 2011)

Działalność redakcyjna

 • Członek Komitetu Redakcyjnego serii Byzantina Lodziensia (2009–2012)
 • Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii Byzantina Lodziensia (od 2012)
 • Zastępca Redaktora Naczelnego Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe (od 2011)
 • Zastępca Redaktora Naczelnego serii wydawniczej Series Ceranea (od 2011)
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Епохи/Epochi (Велико Търново) (od 2016)
 • Korespondent bibliograficzny Byzantinische Zeitschrift (München)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999, ss. 148 (Byzantina Lodziensia IV).
 • Słownik cesarzy rzymskich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, ss. 429; współautorzy Jan Prostko-Prostyński, S. Bralewski, M. Kokoszko.
 • Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego bizantyńskich źródłach pisanych (VIII–I połowa XII wieku), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003, ss. 168 (Byzantina Lodziensia VII).
 • Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko–bizantyńskich w latach 893–927, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, ss. 368 (Byzantina Lodziensia XV).
 • Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, WUŁ, Łódź 2014, ss. 490 (Byzantina Lodziensia XVII); współautorzy A. Kompa, T. Wolińska.
 • Carstwo bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866–971, WN PWN, Warszawa 2015, ss. 385; współautor K. Marinow.

Redakcje

 • Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje – religia – kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70 lecie Jego urodzin, Leksem, Łask–Łódź 2006, ss. 223; współredakcja P. Krupczyński.
 • Byzantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, WUŁ, Łódź 2007, ss. 572; współredakcja M. Kokoszko.
 • Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność. Idee i teksty, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009. ss. 259; współredakcja T. Wolińska.
 • Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, WN PWN, Warszawa 2011, ss. 751; współredakcja T. Wolińska.
 • Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, Wydawnictwo UŁ Łódź 2011, ss. 372 (=Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 87); współredakcja K. Marinow, A. Kompa.
 • Miasto na styku mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, ss. 341 (Byzantina Lodziensia XXIII); współredakcja K. Marinow.

Artykuły

 • Armatus: a story of Byzantine general from the 5th century, Eos 2000, 87, s. 335–343.
 • Kilka uwag na temat śmierci Prebuda, księcia Rynchinów, Slavia Antiqua  2005, 46, s. 57–62.
 • Celi pochoda Nikifora I protiv bolgar w 811 godu, [w:]  Byzantium, New Peoples, New Powers: the Byzantino–Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century, ed. M. Kaimakamova, M. Salamon, M. Smorąg Różycka, Cracow 2007, s. 55–62 (Byzantina et Slavica Cracoviensia V).
 • Ewolucja statusu Miasta. Zarys dziejów Konstantynopola w latach 337–602, [w:]  Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 38–102; współautor M.B. Leszka.
 • Naval Fire/Liquid Fire. Byzantine “Miracle” Weapon and the Question of its Familiarity to the Bulgarians  between 7th and 11th century, Fasciculi Archaeologiae Historicae 2012, 25, s. 9–15; współautor M. Kokoszko. 
 • The Career of Flavius Appalius Illus Trocundes, Byzantinoslavica 2013, 71, s. 47–58.
 • Симеон I Велики – „полугрък“? Бележки върху значението на израза „emiargos” у Лютпранда (Antopodosis, III, 29), Bulgaria Medievalis 2013/2014, 4/5, s. 69–73.
 • Bulgarian Khan Kardam and Byzantine Emperor Constantine VI in the Chronography of Theophanes, Palaeobulgarica 2013, 37, 4, s. 53–59. 
 • Отношение Константинопольского патриарха Николая Мистика к вопросу сбора чрезвычайных налогов с Церкви в пользу государства, Paleobulgarica, 2015, 39, 1, s. 86–93.
 • Rola cara Piotra (927–969) w życiu bułgarskiego Kościoła. Kilka uwag, Vox Patrum 2016, 36, s. 429–442.

 

Spis publikacji