Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

HISTORIA

I Stopień

I ROK

plan ogólny

specjalizacja nauczycielska

turystyka kulturowa

specjalizacja dyplomatyczna

 

II ROK

plan ogólny

turystyka kulturowa

specjalizacja nauczycielska

zajęcia specjalizacyjne-proseminaryjne

 

III ROK

plan ogólny

seminarium licencjackie

historia stosunków międzynarodowych

specjalizacja nauczycielska

turystyka kulturowa

II Stopień

I ROK

plan ogólny

specjalizacja kulturowo-popularyzatorska

specjalizacja redakcyjno-badawcza

specjalizacja nauczycielska

specjalizacja przedmiotowa

seminarium magisterskie

 

II ROK

plan ogólny

seminarium magisterskie

specjalizacja kulturowo-popularyzatorska

specjalizacja nauczycielska

specjalizacja przedmiotowa

 

WOJSKOZNAWSTWO

I Stopień

I ROK

plan

II ROK

plan

III ROK

plan

seminaria licencjackie

 

II Stopień

I ROK

plan ogólny

seminarium magisterskie

II ROK

plan ogólny

seminarium magisterskie

E-historia

Terminy zjadów w semestrze zimowym:

20-21 października 2018 r.

17-18 listopada 2018 r.

15-16 grudnia 2018 r.

19-20 stycznia 2019 r.

Plan zajęć:

I semestr

 

Studia podyplomowe

Terminy zjadów w semestrze zimowym:

27-28 października 2018 r.

17-18 listopada 2018 r.

1-2 grudnia 2018 r.

15-16 grudnia 2018 r.

19-20 stycznia 2019 r.

2-3 lutego 2019 r.

 HISTORIA - plan zajęć

ARCHIWISTYKA - plan zajęć