Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

HISTORIA

I Stopień

I ROK

plan ogólny

specjalizacja nauczycielska

turystyka kulturowa

specjalizacja dyplomatyczna

 

II ROK

plan ogólny

turystyka kulturowa

specjalizacja nauczycielska

zajęcia specjalizacyjne-proseminaryjne

 

III ROK

plan ogólny

turystyka kulturowa

historia stosunków międzynarodowych

seminaria licencjackie

II Stopień

I ROK

plan ogólny

specjalizacja kulturowo-popularyzatorska

specjalizacja nauczycielska

specjalizacja przedmiotowa

seminaria magisterskie

 

II ROK

plan ogólny

specjalizacja kulturowo-popularyzatorska

specjalizacja nauczycielska

specjalizacja przedmiotowa

seminaria magisterskie

 

WOJSKOZNAWSTWO

I Stopień

I ROK

plan

 

II ROK

plan

 

III ROK

plan

seminaria licencjackie

 

II Stopień

I ROK

plan ogólny

seminaria magisterskie

 

II ROK

plan ogólny

seminaria magisterskie

 

E-historia

Terminy zjadów w semestrze zimowym:

23-24 lutego 2019 r.

23-24 marca 2018 r.

27-28 kwietnia 2019 r.

18-19 maja 2019 r.

egzaminy 15-16 czerwca 2019 r.

(pobierz terminy)

 

Plan zajęć:

II semestr

 

Studia podyplomowe

Terminy zjazdów w semestrze letnim:

23-24 lutego 2019 r.

9-10 marca 2019 r.

23-24 marca 2019 r.

6-7 kwietnia 2019 r.

27-28 kwietnia 2019 r.

11-12 maja 2019 r.

(pobierz terminy)

 

HISTORIA - plan zajęć

ARCHIWISTYKA - plan zajęć